Realizacja zadań publicznych
 
ZADANIE PUBLICZNE
  • Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Sport to zdrowie-udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów. Realizacja przy współudziale z Wydziałem Sportu UMŁ
ZADANIE PUBLICZNE
  • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – Sport to zdrowie-udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów. Termin realizacji zadania: 13 kwietnia 2015r do 1 grudnia 2015r. W ramach tego zadania klub zaprasza młodzież na nieodpłatne zajęcia 3 x w tygodniu po 1,5h. Do dyspozycji jest sala na ulicy Wareckiej 41 i Rojnej 46a oraz boisko piłkarskie. Od uczestników wymagane jest tylko obuwie halowe i strój sportowy. Rakietki i piłeczki otrzymają od instruktorów przed zajęciami. Zadanie realizowane wraz z Wydziałem Sportu UMŁ
ZADANIE PUBLICZNE
  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Organizacja aktywnoœci osób starszych w okresie od 1.04.2014r do 31.10.2014r Zadanie współorganizowane jest przy współudziale UMŁ Wydział Sportu
ZADANIE PUBLICZNE
  • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów w okresie od 1.03.2014 do 1.12.2014r
 

 

ŁOZTS: